гр. София 1000, ул. „Лавеле”, № 32, ет. 1, кантора 5 
тел.: +359 888 355 793

 • Tърговско право
  Tърговско право
 • Вещно и Облигационно право
  Вещно и Облигационно право
 • Гражданско право
  Гражданско право
 • Трудово право
  Трудово право
 • Семейно и наследствено право
  Семейно и наследствено право
 • Право на индустриална собственост
  Право на индустриална собственост

За мен

Адвокат Ралица Сиракова предлага на клиентите си еднократна или абонаментна висококвалифицирана юридическа помощ и консултации в много области на правото, при спазване на пълна конфиденциалност и максимална защита интересите на клиентите. Решителността при разрешаването на проблемите, професионалната увереност и компетентност, индивидуалния подход към всяка ситуация, възможността за съвместно вземане на решения и предоставяне на своевременна информация за хода на работата по конкретно зададен казус, съпровождат ежедневно работата на кантората.

Развитието и квалификацията на адвоката се определя от проблематиката на клиента, но ние не се страхуваме от новостите и промените, а с постоянното си усъвършенстване и желание да предложим висококачествено юридическо обслужване задоволяваме напълно интересите на нашите клиенти.

Всеки от нас ежедневно се сблъсква с различни проблеми, за решаването на които понякога се изискват специални знания и умения. Законодателството в България търпи динамични изменения и чести допълнения. Това изисква от Вас да сте винаги актуални спрямо последните изменения на закона и да сте гъвкави при планирането на вашата дейност.

 

 

Правни услуги

Tърговско право
Вещно и Облигационно право
Гражданско право
Трудово право
Семейно и наследствено право
Право на индустриална собственост

Контакти

София 1000
ул. „Лавеле”, № 32, ет. 1, кантора 5
Тел: +359 888 355 793
Email:
/след предварително записване/