гр. София 1000, ул. „Лавеле”, № 32, ет. 1, кантора 5 
тел.: +359 888 355 793

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОТКАЗЪТ ОТ НАСЛЕДСТВО?
Наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават (чл. 60, ал. 1 ЗН). Законът за наследството предоставя съответни процедури за отказ от наследство (наследникът губи правата си върху имуществото на наследодателя си, но се и освобождава от всички пасиви на наследството...

Прочети още...

В условията на съвременното нездраво общество все по- често се стига до раздяла между двама биологични родители на деца, което води със себе си всички неблагоприятни последици, независимо дали говорим за раздяла между семейни партньори, или такива живеещи на семейни начала.
За да се принуди другия родител /най-често бащата/ да участва със средства в отглеждането и възпитанието на детето об...

Прочети още...
Предбрачен договор- какво представлява и кога е необходим?
Предбрачните договори все повече навлизат в гражданско- правния оборот, тъй като в съвременните условия всеки търси по- стабилни гаранции на собствените си имуществено- правни интереси. Предбрачният договор е в състояние да ви спести много нерви в случай на раздяла. Ако не бъде сключен предбрачен договор, в случай н...
Прочети още...

Как да защитим правата си, когато наказателното постановление е издадено след законово определения срок?
Наказателното постановление /НП/ се издава въз основа на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, съставен от представители на административен орган – такива са например РИОКОЗ, НАП, агенция „Митници”, МВР, ДАМТН и много други.
От момента на връчв...

Прочети още...

Правни услуги

Tърговско право
Вещно и Облигационно право
Гражданско право
Трудово право
Семейно и наследствено право
Право на индустриална собственост

Контакти

София 1000
ул. „Лавеле”, № 32, ет. 1, кантора 5
Тел: +359 888 355 793
Email:
/след предварително записване/