гр. София 1000, ул. „Лавеле”, № 32, ет. 1, кантора 5 
тел.: +359 888 355 793

Правни услуги

Tърговско право
Вещно и Облигационно право
Гражданско право
Трудово право
Семейно и наследствено право
Право на индустриална собственост

Контакти

София 1000
ул. „Лавеле”, № 32, ет. 1, кантора 5
Тел: +359 888 355 793
Email:
/след предварително записване/