Sofia 1000, "Lavele" str. № 32, floor 1 
tel.: +359 888 355 793

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОТКАЗЪТ ОТ НАСЛЕДСТВО?
Наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават (чл. 60, ал. 1 ЗН). Законът за наследството предоставя съответни процедури за отказ от наследство (наследникът губи правата си върху имуществото на наследодателя си, но се и освобождава от всички пасиви на наследството...

Weiterlesen ...

В условията на съвременното нездраво общество все по- често се стига до раздяла между двама биологични родители на деца, което води със себе си всички неблагоприятни последици, независимо дали говорим за раздяла между семейни партньори, или такива живеещи на семейни начала.
За да се принуди другия родител /най-често бащата/ да участва със средства в отглеждането и възпитанието на детето об...

Weiterlesen ...
Предбрачен договор- какво представлява и кога е необходим?
Предбрачните договори все повече навлизат в гражданско- правния оборот, тъй като в съвременните условия всеки търси по- стабилни гаранции на собствените си имуществено- правни интереси. Предбрачният договор е в състояние да ви спести много нерви в случай на раздяла. Ако не бъде сключен предбрачен договор, в случай н...
Weiterlesen ...

Как да защитим правата си, когато наказателното постановление е издадено след законово определения срок?
Наказателното постановление /НП/ се издава въз основа на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, съставен от представители на административен орган – такива са например РИОКОЗ, НАП, агенция „Митници”, МВР, ДАМТН и много други.
От момента на връчв...

Weiterlesen ...

Taetigkeit

Familien-und Erbrecht
Arbeitsrecht
Zivilrecht
Handelsrecht
Schuld- und Sachenrecht
im Bereich gewerbliche Schutzrechten

Kontakt

Sofia 1000
"Lavele" str. № 32, floor 1, office 5
Тел: +359 888 355 793
Email:
/Vorregistrierung/