Bulgaria, Sofia 1000, "Lavele" str. № 32, floor 1, office 5 
phone: +359 888 355 793

Предбрачен договор

Предбрачен договор- какво представлява и кога е необходим?
Предбрачните договори все повече навлизат в гражданско- правния оборот, тъй като в съвременните условия всеки търси по- стабилни гаранции на собствените си имуществено- правни интереси. Предбрачният договор е в състояние да ви спести много нерви в случай на раздяла. Ако не бъде сключен предбрачен договор, в случай на раздяла може да се стигне до много спорове и неприятни ситуации.

Съществуват три възможности за уреждане на междусъпружеските отношения. Законов режим на общност Всеки, който сключи брак, без да уреди предварително отношенията си се приема, че е в „режим на общност“. Това означава, че всичко, придобито по време на брака се приема за общо, без значение на чие име е придобито. Това е традиционният режим и общоприето законово положение, в случай, че страните не са уговорили друго. Законов режим на разделност Според този режим, кой каквото придобие по време на брака на свое име, остава негова лична собственост. Има възможност в случай на прекратяване на брака, единият от съпрузите в съдебен процес да докаже по-голям принос чрез труд в брака, грижи за децата, средства, грижи за семейството или други. Режим на разделност се избира чрез декларация от страна на двамата съпрузи. Тя трябва да бъде с нотариално заверени подписи. Режимът, който е избран, се вписва в акта за граждански брак. Договорен режим посредством брачен договор.

С помощта на брачен договор се определят имуществените отношения както по време на брака, така и при евентуално прекратяване. Уточняват се правата на страните, както и управлението на имотите, придобити отпреди брака, както и след това. Урежда се ползването на семейното жилище, а също и участието в разходите. Уточняват се имуществените последици при евентуален развод, издръжката на съпрузите по време на съвместното съжителство и след евентуален развод, издръжка на децата и т.н.


 Адвокат Ралица Сиракова предлага на клиентите си еднократна или абонаментна висококвалифицирана юридическа помощ и консултации в много области на правото, при спазване на пълна конфиденциалност и максимална защита интересите на клиентите. Решителността при разрешаването на проблемите, професионалната увереност и компетентност, индивидуалния подход към всяка ситуация, възможността за съвместно вземане на решения и предоставяне на своевременна информация за хода на работата по конкретно зададен казус, съпровождат ежедневно работата на кантората.

Legal services

Commercial law
Property law
Civil law
Labor law
Family law and succession law
Industrial property rights

Contacts

Sofia 1000
"Lavele" str. № 32, floor 1, office 5
Тел: +359 888 355 793
Email:
/after registration/