Ани Велева - консултант

АНИ ВЕЛЕВА е консултант с над 15 годишен опит. Магистър по управление чрез организационно съвършенство (Business Excellence). Завършва програмата за Професионална диплома по мениджмънт на The Open University към Училището по мениджмънт.
Професионална компетентност в областта на:
1. системи за управление и качество - консултантска помощ при подготовка за сертификация и сертификация на системи за управление и интегрирани системи за управление спрямо стандартите от серия ISO (9001, 14001, 45001, 27001, 22000, 50001, 39001, 37001 и др.);
2. организационна диагностика, оптимизиране на процесите – експертна и консултантска помощ за идентифициране на моментното състояние на организацията и дейности за оптимизиране на процесите в организацията;
3. управление по време на кризи и непрекъснатост на бизнеса (Business Continuity) – експертна и консултантска помощ спрямо стандарти ISO 22300, ISO 22301; ISO 22320;
4. статут на ОИО и опростени митнически процедури – експертна и консултантска помощ за организациите при получаване на статут на Одобрен икономически оператор (ОИО) и свързаните с това митнически опростявания;
5. оценка по SQAS – експертна и консултантска помощ при подготовка за оценка по SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability – SQAS) на CEFIC (Европейски съвет за химическа индустрия). Оценката се извършва на компании, опериращи в областта на производството, дистрибуцията, транспорта и складирането на опасни товари, както и на почистващи станции (автомивки), обслужващи транспорта на опасни товари;
6. производство, транспорт, търговия, складиране и дистрибуция на фуражи и фуражни продукти – експертна и консултантска помощ при подготовка на организации за сертифициране по стандарти GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ Осигуряване на безопасността на фуражите), EFISC-GTP (Good trading practices).
Работни езици: български, английски, руски

We use cookies
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта.
Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки.