Предбрачен договор

Предбрачен договор- какво представлява и кога е необходим?
Предбрачните договори все повече навлизат в гражданско- правния оборот, тъй като в съвременните условия всеки търси по- стабилни гаранции на собствените си имуществено- правни интереси. Предбрачният договор е в състояние да ви спести много нерви в случай на раздяла. Ако не бъде сключен предбрачен договор, в случай на раздяла може да се стигне до много спорове и неприятни ситуации.

Съществуват три възможности за уреждане на междусъпружеските отношения. Законов режим на общност Всеки, който сключи брак, без да уреди предварително отношенията си се приема, че е в „режим на общност“. Това означава, че всичко, придобито по време на брака се приема за общо, без значение на чие име е придобито. Това е традиционният режим и общоприето законово положение, в случай, че страните не са уговорили друго. Законов режим на разделност Според този режим, кой каквото придобие по време на брака на свое име, остава негова лична собственост. Има възможност в случай на прекратяване на брака, единият от съпрузите в съдебен процес да докаже по-голям принос чрез труд в брака, грижи за децата, средства, грижи за семейството или други. Режим на разделност се избира чрез декларация от страна на двамата съпрузи. Тя трябва да бъде с нотариално заверени подписи. Режимът, който е избран, се вписва в акта за граждански брак. Договорен режим посредством брачен договор.

С помощта на брачен договор се определят имуществените отношения както по време на брака, така и при евентуално прекратяване. Уточняват се правата на страните, както и управлението на имотите, придобити отпреди брака, както и след това. Урежда се ползването на семейното жилище, а също и участието в разходите. Уточняват се имуществените последици при евентуален развод, издръжката на съпрузите по време на съвместното съжителство и след евентуален развод, издръжка на децата и т.н.


 Адвокат Ралица Сиракова предлага на клиентите си еднократна или абонаментна висококвалифицирана юридическа помощ и консултации в много области на правото, при спазване на пълна конфиденциалност и максимална защита интересите на клиентите. Решителността при разрешаването на проблемите, професионалната увереност и компетентност, индивидуалния подход към всяка ситуация, възможността за съвместно вземане на решения и предоставяне на своевременна информация за хода на работата по конкретно зададен казус, съпровождат ежедневно работата на кантората.

We use cookies
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта.
Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки.