Адвокат Юлия Стоичкова

ЮЛИЯ СТОИЧКОВА е адвокат с над 20 години професионален опит, дипломиран магистър по право към Софийския университет „Св. Клмент Охридски“ със специализация: „Международно право и международни отношения“.
Вписан представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Основни фокус сфери на професионална квалификация:
- Търговско и корпоративно право, сливания и придобивания, рисков капитал (venture capital), структуриране на инвестиции, извършвани от алтернативни инвестиционни фондове, включително осигуряване на съответствието с изискванията, свързани с публичното финансиране, подготовката на необходимите документи за финализиране на инвестиция, преговорите с крайни получатели на инвестиции, цялостно правно обслужване при управление на алтернативните инвестиционни фондове, цялостно консултиране на иновативни start-up компании по отношение на тяхната дейност, преструктуриране и реорганизация на бизнеса;

- Вещно и облигационно право, консултиране при изграждане и развитие на цялостна дейност на ритейл паркове и търговски центрове; консултиране по сделки с недвижими имоти и строителство;

- Консултиране при упражняване и защита правата на интелектуална собственост по отношение на авторски и сродни права, търговски марки, патенти, полезни модели и промишлен дизайн;

Работен език: английски език, руски език.

We use cookies
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта.
Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки.