Онлайн

File size is too big!

Чрез платформата ни за on-line консултации, Вие печелите време, което може да се окаже от съществена важност при разрешаванто на конкретния казус. Предоставяме Ви възможност в специално създадената за целта форма да изложите по всяко време Вашето запитване (вкл. при необходимост да прикачите документ), като оставите име, e-mail и телефон за обратна връзка с Вас. Наш представител ще се свърже с Вас възможно най - скоро и след заплащане на консултацията по посочена банкова сметка, ще получите писмен отговор в рамките на 48 часа.

Цената на консултацията е съобразена с Наредба № 1 /09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /изм. и доп. ДВ бр.88/ 04.11.2022г/, като последната варира в зависимост от сложността на казуса и необходимостта от задълбочен юридически анализ.

Важно! Предоставените от кантората правни анализи, писмени консултации и разработки са предмет на авторско право по смисъла на чл.3 от Закона за авторското право и сродните му права и не следва да бъдат разпространявани и използвани за други цели без знанието и изричното съгласие на автора. В противен случай са приложими разпоредбите на дял III, глава 12 от ЗАвПСП и ще бъде потърсено обезщетение в действителен размер на претърпените вреди."

We use cookies
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта.
Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки.