Адвокат Ралица Сиракова

РАЛИЦА СИРАКОВА е адвокат с над 20 години професионален опит, дипломиран магистър по право към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ , притежава следдипломна квалификация по Право на Европейския съюз .

RalitsaSirakovaОсновни фокус сфери на професионална квалификация:
- Гражданско, вещно и облигационно право, търговско право, регистриране на търговски дружества и тяхното цялостно правно обслужване, консултиране по сделки с недвижими имоти и строителство, опосредстване на търговски взаимоотношения между български и чуждестранни юридически лица, участие в преговори, обжалване на всякакви административни актове и процесуално представителство пред съд;

- Съдействие по всякакви трудово-правни, семейно-правни и наследствено-правни въпроси, завеждане на искове, водене на процеса до приключването му на последна съдебна инстанция;

Работен език: немски и английски.

We use cookies
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта.
Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки.